Bộ GTVT kiến nghị cấp vốn chuẩn bị đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 25/06/2024 12:53

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cấp vốn để kịp thời triển khai ngay các thủ tục nghiên cứu chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ GTVT kiến nghị cấp vốn chuẩn bị đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng- Ảnh 1.

Việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là hết sức cần thiết và cấp bách (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Bộ GTVT, việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt này là hết sức cần thiết và cấp bách. Căn cứ theo các quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định 163/2016, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết triển khai dự án, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bố trí 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để kịp thời triển khai ngay các thủ tục nghiên cứu cho phép đầu tư dự án.

Bộ GTVT kiến nghị cấp vốn chuẩn bị đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng- Ảnh 2.

Hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Theo Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12/12/2023 đến ngày 13/12/2023, hai bên nhất trì thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt "Kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, một vành đai với Sáng kiến Vành đai và Con đường giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nghiên cứu thúc đẩy xây dựng đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng".

Trong Kết luận số 49 ngày 28/3/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trung ương Đảng về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có định hướng: "Đến năm 2030: phấn đấu khởi công một số tuyến kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế (Hà Nội-Hải Phòng, Biên Hoà-Vũng Tàu...), cửa khẩu quốc tế (Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Lạng Sơn...).

Trong Kết luận số 72 ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có định hướng: "Ưu tiên nguồn lực đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…".

Còn tại Thông báo 57 ngày 19/2/2024 của Văn phòng Chính phủ có nội dung chỉ đạo: "Trước mắt cần tập trung đầu tư tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (phấn đấu khởi công trong năm 2025)".

Ý kiến của bạn

Bình luận