Bộ GTVT phản hồi 3 tỉnh về đề xuất phân cấp cho địa phương

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/05/2023 12:18

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND 3 tỉnh: Hưng Yên, Gia Lai và Lai Châu về các nội dung liên quan đến đề nghị phân cấp cho địa phương.

Bộ GTVT phản hồi 3 tỉnh về đề xuất phân cấp cho địa phương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đối với nội dung UBND tỉnh Hưng Yên, Gia Lai đề nghị:"Phân cấp cho Sở GTVT cấp phép cho cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh".

Tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 65/2016 ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe đã có quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô: "Sở Giao thông vận tải cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo do địa phương quản lý".

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Gia Lai chỉ đạo Sở GTVT và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời yêu cầu Sở GTVT và cơ quan chức năng tại địa phương cần nghiên cứu kỹ trước khi tham mưu trình tỉnh kiến nghị về các Bộ tránh trường hợp nội dung đã có trong quy định tại nghị định nhưng vẫn đề xuất, kiến nghị như nêu trên.

Đối với nội dung UBND tỉnh Lai Châu đề nghị:"Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP theo hướng phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố thông nhất bổ sung, điều chỉnh đối với các tuyến vận tải hành khách cố định đường bộ đã có danh mục tuyến vận tải hành khách cố định đường bộ toàn quốc đã được Bộ GTVT phê duyệt, công bố (về lưu lượng khai thác, hành trình chạy xe), gửi Bộ GTVT để cập nhật vào danh mục tuyến".

Bộ GTVT ghi nhận nội dung đề xuất của UBND tỉnh Lai Châu để nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung nội dung quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (Nghị định số 65/2016/NĐ-CP, Nghị định số 10/2020/NĐCP, Nghị định số 119/2021/NĐ-CP) cho phù hợp tình hình thực tế, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước của địa phương và trung ương.

Ngày 31/3/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định 388/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ GTVT. Trong đó, tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BGTVT đã giao cơ quan thuộc Bộ GTVT xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (thời gian Bộ GTVT trình Chính phủ tháng 12/2023).

Vì vậy, Bộ GTVT giao Vụ Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét tiếp thu nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Lai Châu trong quá trình xây dựng Dự thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận