Bộ GTVT ra công điện khẩn cho cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/11/2023 11:47

Trong Công điện 57/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu thi công phải đảm bảo dòng tiền cho công trường, không làm gián đoạn việc thi công.

Không được gián đoạn thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (ảnh tư liệu)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Công điện 57/2023 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng tiến độ hợp đồng dự án.

Công điện nêu rõ, Bộ GTVT ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong thời gian qua đã chỉ đạo triển khai thực hiện dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Tuy nhiên, đến nay sản lượng mới đạt khoảng 59,2% giá trị hợp đồng, khối lượng còn lại rất lớn (khoảng 40,8%) trong khi thời gian còn lại rất ngắn (6/36 tháng).

Hiện nay, một số hạng mục là đường găng của dự án, đặc biệt là việc chờ lún trong công tác xử lý nền đất yếu chưa có phương án đáp ứng tiến độ hợp đồng (khoảng 5,7 km nền đường chưa hoàn thành đắp gia tải). 

Các hạng mục công trình như: Hầm Thần Vũ, các cầu Vượt N2, cầu Xuân Dương 1, Xuân Dương 2, Thần Vũ 2, Vượt N5, Vượt QL48E, Nghi Mỹ, Vượt QL46B, Hưng Thắng, Hưng Đức, Vượt QL8A đang bị chậm tiến độ; một số công trình mố cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh chưa được thi công do phải chờ kết thúc gia tải nền đường. Cùng với đó là các hạng mục hoàn thiện như: Móng, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, giải phân cách giữa, hàng rào bảo vệ chưa có kế hoạch triển khai thi công đồng bộ.

Trong thời gian qua, mặc dù lãnh đạo cấp cao của các nhà đầu tư (cũng là các nhà thầu thi công), doanh nghiệp dự án cam kết trước Bộ GTVT sẽ hoàn thành dự án theo đúng tiến độ hợp đồng, tuy nhiên với cách thức thực hiện như hiện nay khó đáp ứng hoàn thành theo hợp đồng đã ký.

Không được gián đoạn thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt- Ảnh 2.

Thi công hầm Thần Vũ (ảnh tư liệu)

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị liên quan, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Ban QLDA 6, đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tập trung quyết liệt triển khai để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công khẩn trương rà soát năng lực hiện nay của các đơn vị thi công bị chậm, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án. 

Trên cơ sở đó xem xét, điều chuyển khối lượng công việc hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công không đáp ứng để lựa chọn bổ sung hoặc thay thế đơn vị khác thực hiện hoàn thành dự án. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết theo từng tuần, tháng làm cơ sở để theo dõi, quản lý đảm bảo hoàn thành dự án.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị quyết liệt huy động đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, nguồn lực tài chính, triển khai đồng bộ các mũi thi công trên tuyến; lập kế hoạch thi công đảm bảo tính liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục theo tiến độ cam kết, đặc biệt đối với các hạng mục thuộc đường găng của dự án do các nhà thầu Công ty TNHH Hòa Hiệp, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Thái Sơn, Công ty 456, Công ty Nam Hải… thực hiện.

Bộ GTVT
Thực hiện ngay các thủ tục giải ngân đối với các khối lượng đã đủ điều kiện thanh toán; lãnh đạo các nhà thầu thi công phải đảm bảo dòng tiền cho công trường, không làm gián đoạn việc thi công.

Bộ GTVT yêu cầu người đại diện theo pháp luật của các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tổ chức họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân. Đồng thời chỉ đạo các chủ thể tham gia dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng vật liệu đầu vào, chất lượng thi công các hạng mục bảo đảm tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Các đơn vị phải sắp xếp, tổ chức công trường gọn gàng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có biện pháp thi công phù hợp đảm bảo giao thông thông suốt (không để gián đoạn đường vận chuyển vật liệu trên công trường giữa các nhà thầu), thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GTVT và các quy định hiện hành, tránh để xảy ra trường hợp tương tự như việc thi công dầm cầu Nghi Mỹ và thi công cống hộp thoát nước đường gom Km464+760 xảy ra mất an toàn lao động như thời gian vừa qua.

"Công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường phải được quan tâm hàng đầu, tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường", Công điện nêu rõ.

Không được gián đoạn thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt- Ảnh 3.

Đến nay, sản lượng thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt mới đạt khoảng 59,2% giá trị hợp đồng

Cũng theo công điện, Giám đốc Ban QLDA 6 trực tiếp và thường xuyên kiểm tra hiện trường, giao ban với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ, chất lượng của các gói thầu, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ GTVT giao.

Ban QLDA 6 phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác huy động, tổ chức thi công của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thi công theo tiến độ đã cam kết hàng tuần; kịp thời có văn bản cảnh cáo đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong trường hợp chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng; nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không khắc phục, tiếp tục chậm trễ, phải xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và yêu cầu có phương án triển khai, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Không được gián đoạn thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt- Ảnh 4.

Thi công cầu Hưng Đức trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (ảnh tư liệu)

Cùng với đó, Ban QLDA 6 khẩn trương rà soát, xử lý phát sinh thiết kế các hạng mục đảm bảo trình tự, thủ tục quy định của dự án, đáp ứng chất lượng, tiến độ triển khai. Đồng thời làm việc cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công để phân tích, đánh giá, xác định cụ thể việc ảnh hưởng của các hạng mục đường găng đến tiến độ của dự án, như: Tên hạng mục, khối lượng còn lại, tính toán xác định thời gian dự kiến hoàn thành; đối với hạng mục có thời gian hoàn thành dự kiến ngoài hợp đồng cần có giải pháp cụ thể để bù tiến độ chậm.

"Ban QLDA 6 cần phối hợp với doanh nghiệp dự án, chủ động, tích cực làm việc với địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công", Công điện nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam định kỳ kiểm tra, đôn đốc các bên liên quan thực hiện nhằm đáp ứng tiến độ dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận