Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 TƯ Đảng

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/10/2020 05:50

Chiều 29/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 BCH TƯ khóa XII đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ.

IMG_1487
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận nhiều văn kiện trong đó có dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ trình Đại hội Khóa XIII sắp tới.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc... Trung ương cũng đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm tới 2021 - 2023.

Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ý kiến của bạn

Bình luận