Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân số vốn còn lại hơn 21 nghìn tỷ đồng

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 23/12/2023 11:30

Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các ban QLDA còn số vốn còn lại cần phải giải ngân lớn trong niên độ giải ngân 2023 cần có các giải pháp quyết liệt hơn nữa.

Bộ GTVT thúc các chủ đầu tư quyết liệt giải ngân tháng "nước rút"- Ảnh 1.

Các chủ đầu tư, ban QLDA đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao, tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường thủy về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2023.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, trong thời gian qua, các chủ đầu tư, ban QLDA đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao, tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, góp phần tích cực vào kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của Bộ GTVT.

Bộ GTVT
Đến hết tháng 11/2023, ước giải ngân của Bộ GTVT đạt 77% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, Bộ GTVT nhìn nhận, thời gian còn lại của niên độ ngân sách năm 2023 còn rất ngắn, trong khi số vốn còn lại cần giải ngân khá lớn (khoảng 21.600 tỷ đồng cần giải ngân trong các tháng cuối năm kế hoạch).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, với quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao, Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các ban QLDA có số vốn còn lại cần phải giải ngân lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung của cả Bộ GTVT cần có các giải pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch được giao.

Theo thống kê của Bộ GTVT, Ban QLDA 85 cần phấn đấu giải ngân khoảng 3.800 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 3.300 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 500 tỷ đồng).

Ban QLDA 7 cần phấn đấu giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 1.260 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 1.140 tỷ đồng).

Ban QLDA 2 cần phấn đấu giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 1.100 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 900 tỷ đồng).

Ban QLDA 6 cần phấn đấu giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 1.370 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 630 tỷ đồng).

Ban QLDA Thăng Long cần phấn đấu giải ngân khoảng 1.900 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 1.100 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 800 tỷ đồng).

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cần phấn đấu giải ngân khoảng 1.900 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 1.400 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 500 tỷ đồng).

Ban QLDA Mỹ Thuận cần phấn đấu giải ngân khoảng 1.700 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 900 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 800 tỷ đồng).

Ban Quản lý các dự án Đường thuỷ cần giải ngân khoảng 1.000 tỷ đồng (tháng 12/2023 khoảng 250 tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 750 tỷ đồng).

"Yêu cầu giám đốc các ban QLDA nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả giải ngân của đơn vị mình", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận