Bộ GTVT thúc tiến độ lựa chọn nhà thầu dự án giao thông hơn 5.370 tỷ đồng

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 04/10/2022 14:14

Theo Bộ GTVT, hiện nay, Ban QLDA2 mới thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu của 5/11 gói thầu xây lắp dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bộ GTVT thúc tiến độ lựa chọn nhà thầu dự án giao thông hơn 5.370 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án được chia thành 11 gói thầu xây lắp, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024. Trong đó, gói thầu XL-08 là gói thầu đầu tiên được khởi công xây dựng ngày 27/12/2021.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA2 đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Văn bản của Bộ GTVT cho biết, hiện nay, Ban QLDA2 mới thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu của 5/11 gói thầu xây lắp dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Bộ GTVT đã có nhiều văn bản (Văn bản 3251 ngày 4/4/2022, Văn bản 4782 ngày 16/5/2022, Văn bản 6180 ngày 20/6/2022) yêu cầu Ban QLDA2 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, việc phối hợp giải trình với nhà tài trợ mất nhiều thời gian. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 tập trung thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại các văn bản nêu trên để đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu của dự án.

Đồng thời, tăng cường nhân sự tổ chuyên gia đấu thầu có đủ năng lực, trình độ; chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp, giải trình làm việc với nhà tài trợ ADB để được chấp thuận các kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các thủ tục khác liên quan đến điều kiện trao thầu.

"Giám đốc Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo đúng quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, hướng dẫn, quy định của nhà tài trợ và về mọi sự chậm trễ liên quan đến công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu", Bộ GTVT yêu cầu.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc khởi công từ tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng, tương đương 236,673 triệu USD, gồm: 188,363 triệu USD vốn vay ADB; 4,481 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và 43,829 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 2 tuyến kết nối. Thứ nhất, kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147km, gồm: Chiều dài tuyến nâng cấp cải tạo 132,8 km và chiều dài tuyến xây dựng mới hơn14 km.

Tuyến thứ hai kết nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài hơn 51 km. Trong đó, chiều dài đoạn nâng cấp cải tạo 46,8 km, đoạn xây dựng mới dài 4,6 km.

Dự án được chia thành 11 gói thầu xây lắp, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024. Trong đó, gói thầu XL-08 là gói thầu đầu tiên được khởi công xây dựng ngày 27/12/2021.
Ý kiến của bạn

Bình luận