Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể “thúc” tiến độ đại dự án sân bay Long Thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể “thúc” tiến độ đại dự án sân bay Long Thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu ACV chỉ đạo nhà thầu thi công san nền bổ sung thêm nhân lực, máy móc còn thiếu để đẩy nhanh tiến độ,...

Đầu tư - Hạ tầng