Bộ GTVT yêu cầu khởi công xây dựng nhà ga T2 sân bay Cát Bi trong quý III/2023

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Hàng không 31/05/2023 12:31

Theo Bộ GTVT, tiến độ yêu cầu khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 vào quý IV năm 2023; triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành xây dựng công trình sau một năm.

Bộ GTVT yêu cầu khởi công xây dựng nhà ga T2 sân bay Cát Bi trong quý III/2023 - Ảnh 1.

Cảng Hàng không Cát Bi

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Hải Phòng triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 192/TB-VPCP ngày 23/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị TP.Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Viêt Nam (ACV) và các đơn vị có liên quan sớm triển khai xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác của cảng hàng không, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

Đồng thời, UBND TP.Hải Phòng cần nghiên cứu cơ chế chính sách, khắc phục các khó khăn, vướng mắc để đầu tư một số công trình trong sân bay (đường lăn, các công trình thiết yếu khác,...); chủ động phối hợp tích cực với Bộ Quốc phòng trình phương án tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB, vận dụng như quá trình thu hồi đất dự án Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian hoàn thành thủ tục bàn giao đất trong quý III năm 2023. 

UBND TP.Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV khẩn trương triển khai và hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình để sớm phê duyệt dự án đầu tư, triển khai công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, tiến hành khảo sát thiết kế; tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công tuân thủ quy định; quản lý chặt chẽ quá trình triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và đội vốn bất hợp lý.

"Tiến độ yêu cầu khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 vào quý IV năm 2023; triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành xây dựng công trình sau một năm", Bộ GTVT nêu rõ. 

Văn bản của Bộ GTVT cũng cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND TP.Hải Phòng chủ động phối hợp với các bộ, ngành (Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính,…); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án; Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tuân thủ quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận