Cảng Hàng không Phù Cát quá tải, Bình Định có kế hoạch nâng cấp, mở rộng thế nào?

Tác giả: Đ. Tài

saosaosaosaosao
Hàng không 24/04/2023 14:36

Tỉnh Bình Định vừa có kế hoạch nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát, đáp ứng nhu cầu phát triển và chủ trương quy hoạch của Bộ GTVT.

Bình Định tổ chức triển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát - Ảnh 1.

Bình Định tổ chức triển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát

Cảng Hàng không Phù Cát có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay quy mô của Cảng đã bị quá tải, nhất là mùa du lịch hè kéo dài và dịp ội nghị, sự kiện, lễ tết.

Nhằm đáp ứng quy mô, phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT rà soát điều chỉnh, bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát. 

Theo đó, UBND Bình Định đã xác định mốc thời gian cụ thể cho 3 nhóm vấn đề liên quan: Công tác điều chỉnh quy hoạch; đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2; nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ.

Bình Định tổ chức triển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát - Ảnh 2.

Cảng Hàng không Phù Cát có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ

Cụ thể, đối với công tác điều chỉnh quy hoạch, trong tháng 8/2023, tỉnh Bình Định sẽ phối hợp, kiến nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch CHK Phù Cát giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, trong tháng 11/2023, tỉnh này sẽ phối hợp, kiến nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay. Trong đó, đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Trong tháng 12/2023, dự án trên sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tháng 5/2024, dự án sẽ được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đến tháng 10/2024, dự án được phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng. Tháng 2/2025, dự án sẽ triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2.

Còn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu trong tháng 11/2023 sẽ phối hợp, kiến nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay.

Đến trong tháng 5/2024, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ sẽ được phê duyệt đề án xã hội hóa. Trong tháng 8/2024, dự án trên sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nhằm giải quyết một cách kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND thị xã, huyện chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để triển khai thực hiện kế hoạch trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ động trong việc triển khai các quy trình, thủ tục của dự án; tích cực trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bình luận