Bộ GTVT điều chỉnh rút ngắn tiến độ cao tốc Bắc-Nam đoạn QL45-Nghi Sơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 04/05/2022 13:33

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân cao tốc QL45 - Nghi Sơn, báo cáo trước 10/5/2022.


 

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 điều chỉnh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Bộ GTVT, sau khi xem xét báo cáo, kiến nghị của Ban QLDA 2 về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân dự án, Bộ GTVT thống nhất với kết quả rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công 3 tháng so với tiến độ hợp đồng đối với 3,76km/10,6km thuộc khu vực nền đào, đắp thông thường và xử lý nền đất yếu bằng giải pháp đào thay đất tại gói thầu XL1 (Km337 - Km349).

Đồng thời, Bộ GTVT thống nhất kết quả rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công từ 1 tháng đến 2 tháng so với tiến độ hợp đồng đối với 7,75km/15,41km thuộc khu vực nền đào, đắp thông thường và xử lý nền đất yếu bằng giải pháp đào thay đất tại gói thầu XL2 (Km349 - Km364+410,75).

Đối với gói thầu XL3 (Km364+410,75 - Km380), theo báo cáo của Ban QLDA 2, hầu hết phạm vi gói thầu không thuộc khu vực phải xử lý nền đất yếu. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tiếp tục kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch tăng cường nhân lực, thiết bị, dây chuyền thi công để phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 46 ngày 19/2/2022 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 1454 ngày 16/2/2022.

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công so với tiến độ hợp đồng nêu trên, Ban QLDA 2 khẩn trương cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân theo tháng, gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Vụ Kế hoạch Đầu tư trước ngày 10/5/2022 để theo dõi, đánh giá”, Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận