Bộ GTVT yêu cầu lập lại tiến độ dự án hơn 5.300 tỷ đồng

Bộ GTVT yêu cầu lập lại tiến độ dự án hơn 5.300 tỷ đồng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA2 về kế hoạch tổng thể, chi tiết các hạng mục thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đầu tư - Hạ tầng