Bộ GTVT yêu cầu rà soát vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/11/2022 13:50

Các ban quản lý dự án cần chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, tính toán, xác định quy mô trạm dừng nghỉ, thỏa thuận với UBND tỉnh về vị trí và quy mô trạm, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/11/2022.

Bộ GTVT yêu cầu rà soát vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đoạn Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông rà soát vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng.

Theo Bộ GTVT, trên cơ sở rà soát, báo cáo của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) tại Văn bản 1443 ngày 20/5/2022, Bộ GTVT đã có Văn bản 5964 ngày 14/6/2022 về quy mô, khoảng cách các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt báo cáo cáo nghiên cứu khả thi của 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong đó không đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, chỉ hoạch định vị trí, quy mô để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi các dự án đầu tư được phê duyệt, tại cuộc họp ngày 19/7/2022 về đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu TEDI rà soát toàn bộ quy hoạch để phân loại lại toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, TEDI đã rà soát và báo cáo Bộ GTVT tại Văn bản 3338 ngày 28/10/2022. Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ cho các trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến và làm cơ sở triển khai công tác GPMB, kịp thời bàn giao cho các địa phương, Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, tính toán, xác định quy mô trạm dừng nghỉ, thỏa thuận với UBND tỉnh về vị trí và quy mô trạm, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/11/2022.

"Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đã được Bộ GTVT giao chủ trì thẩm định xác định vị trí, quy mô xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến tại Văn bản 1750 ngày 24/2/2022 xem xét, chấp thuận để các ban quản lý dự án tổ chức cắm cọc GPMB, bàn giao cho địa phương", Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận