Bộ GTVT yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tiêu cực trong đào tạo, cấp GPLX

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Xã hội 05/02/2023 12:16

Bộ GTVT vừa có văn bản số 875 về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tiêu cực trong đào tạo, cấp GPLX - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới Lộc Thọ là một trong những trung tâm thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, sát hạch lái xe thời gian qua

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký nêu rõ: công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX có ảnh hưởng lớn đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đơn vị vận tải (chất lượng nguồn lao động đầu vào là lái xe), an toàn giao thông, tai nạn giao thông và luôn luôn tiềm ẩn vấn đề có thể xảy ra tiêu cực trong công tác này.

Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX đã được Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Bộ GTVT đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định; xây dựng, ban hành các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, Giao thông vận tải - Xây dựng (Sở GTVT) đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe (SHLX) bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc tổ chức, quản lý và giám sát công tác đào tạo, SHLX theo quy định của Chính phủ và Bộ GTVT.

Đồng thời, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe; gắn thiết bị DAT để quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo lái xe; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hơn nữa về chất lượng của công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân trong thời gian tới; đồng thời thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ GTVT đề nghị cơ quan, đơn vị cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, cụ thể như sau:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, UBND cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố) trên địa bàn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ. Rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ.

Tiếp tục Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy, đổi GPLX tại các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành Công an, y tế và Bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, giám sát, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ.

Về phía các Sở GTVT, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ tại cơ quan mình và trên địa bàn địa phương.

Chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đạo tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra, rà soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ tại cơ quan, đơn vị, cơ sở mình.

Rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ hoặc báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ GTVT xem xét chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm SHLX theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm phối hợp chỉ đạo; yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận