Bộ GTVT yêu cầu tăng tốc bù tiến độ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/01/2024 11:21

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, các nhà thầu cần thi công "3 ca, 4 kíp" tất cả các hạng mục trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt để bù lại tiến độ đã bị chậm.

Bộ GTVT yêu cầu tăng tốc bù tiến độ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA 6, Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) về việc khẩn trương tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực thi công hoàn thành dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo đó, để hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GTVT.

Bộ GTVT
Tập trung hoàn thành đoạn từ đầu tuyến đến nút giao QL46B và các đoạn không chờ lún xong trước ngày 30/4/2024, các đoạn còn lại yêu cầu nhà thầu thi công triển khai các giảỉ pháp để hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ đã được doanh nghiệp dự án phê duyệt.

Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung triển khai ngay các hạng mục theo yêu cầu của của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch thi công "3 ca, 4 kíp" đối với tất cả các hạng mục (trừ các đoạn đang chờ lún) để bù lại tiến độ đã bị chậm.

Doanh nghiệp dự án phải tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đặc biệt kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác thi công lao lắp dầm các trụ cầu có chiều cao lớn; quan trắc, tính toán xác định thời gian dỡ tải tại các đoạn nền đường xử lý đất yếu theo quy định, giám sát chặt chẽ chất lượng vật liệu cấp phối đá dăm, cấp phối CTB (móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng), bê tông nhựa, công tác bảo dưỡng CTB, công tác ủ ẩm cấp phối đá dăm…

Bộ GTVT
Doanh nghiệp dự án cần chủ động phối hợp với Ban QLDA 6 và chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh về thiết kế, mặt bằng và giải ngân của dự án.


Ý kiến của bạn

Bình luận