Bắt đầu thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông"

Giao thông 24h 25/01/2024 15:40

Bộ GTVT nhấn mạnh, kết quả của phong trào thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông" là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Bắt đầu thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông"- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy trao quà cho kỹ sư, công nhân trong một sự kiện lễ phát động thi đua trên công trường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai thực chất trên tất cả các công trình

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông". Kế hoạch kêu gọi, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công... tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án theo tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, phong trào này hướng tới việc tạo khí thế phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống "đi trước mở đường" của ngành GTVT, tổ chức thi công trên các công trình giao thông trong giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia.

Phong trào thi đua được triển khai đến tất cả các công trình, dự án của ngành GTVT, đặc biệt là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua.

Phong trào được triển khai từ ngày 25/1/2024 (ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 25/2/2024 (ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Tổng kết và khen thưởng ngay sau khi kết thúc phong trào thi đua.

Phong trào yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn và nhà thầu tích cực tham gia phong trào thi đua trên công trường, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn và nhà thầu bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công trên công trường để triển khai thực hiện trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024; thực hiện tuân thủ nghiêm túc kế hoạch đã đăng ký, đảm bảo phong trào thi đua hiệu quả, thực chất, tránh hình thức; tăng cường sự đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động trên các công trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Đồng thời phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ATGT trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Văn phòng Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua.
Bắt đầu thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông"- Ảnh 2.

Phong trào thi đua do Bộ GTVT phát động tạo khí thế phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống "đi trước mở đường" của ngành GTVT

Kết quả thi đua là căn cứ đánh giá tổ chức, cá nhân

Triển khai phong trào, Bộ GTVT yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thi công công trình giao thông đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.

Các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu lập kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Nội dung kế hoạch phải bao gồm các tiêu chí, định mức để định lượng được kết quả công việc/nhiệm vụ (quy định rõ khối lượng phải hoàn thành, chất lượng và kết quả từng công việc, nhiệm vụ cụ thể); phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân.

Các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch; phân công, bố trí nhân sự kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu tiến hành ký cam kết thi đua giữa chủ đầu tư, ban QLDA với các nhà thầu, tư vấn giám sát. Theo đó, chủ đầu tư, ban QLDA và nhà thầu có liên quan trên công trường bảo đảm chăm lo Tết và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia phong trào thi đua, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định phong trào thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông" là một trong các nhiệm vụ quan trọng; kết quả của phong trào thi đua là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT, các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Đường cao tốc Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam, các sở GTVT, các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công trên công trường, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào thi đua căn cứ kế hoạch phát động, cam kết thi đua và kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng gửi về Cục Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 1/3/2024.

Các sở GTVT, chủ đầu tư, ban QLDA giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tư vấn giám sát và nhà thầu, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện của đơn vị mình, đảm bảo tính chính xác, phù hợp, đúng đối tượng tập thể, cá nhân đã đề xuất khen thưởng. Trên cơ sở kết quả đăng ký và đề xuất khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, Cục Quản lý đầu tư xây dựng tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

Tiêu chí thi đua

Đối với tập thể:

Hoàn thành 100% công việc/nhiệm vụ theo kế hoạch thi đua đã đăng ký. Có lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24h để chỉ đạo, điều hành trên công trình, dự án.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ATGT trong quá trình triển khai thực hiện. Không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, sự cố công trình.

- Quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định.

Đối với cá nhân:

- Tích cực tham gia phong trào hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành kế hoạch của đơn vị.

- Hoàn thành 100% công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch thi đua đã đăng ký.

- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trên công trường; không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, sự cố công trình.