Tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội là ai?

Tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội là ai?

Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Xã hội