Tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội là ai?

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Xã hội 24/05/2022 10:30

Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đào Duy Phong

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đào Duy Phong

Theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 19-5-2022 của UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Đào Duy Phong (sinh năm 1969), Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đánh giá, đồng chí Đào Duy Phong là cán bộ được đào tạo từ cơ sở, có nhiều năm gắn bó với Sở Giao thông vận tải và đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí được đánh giá là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ông Đào Duy Phong, trên cương vị mới, cùng với tập thể Sở Giao thông vận tải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội Đào Duy Phong trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố. 

Phó Giám đốc Sở Đào Duy Phong mong muốn, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; Chung sức đồng lòng cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ý kiến của bạn

Bình luận