Huế xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho nghề xích lô

Huế xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho nghề xích lô

Bộ quy tắc ứng xử cho hơn 1.000 người đạp xích lô ở thành phố Huế dự kiến áp dụng trong quý I năm nay.

Du lịch