Bộ Tài chính trả lời về bất cập đấu thầu trung tâm sát hạch lái xe

Giao thông 24h 07/05/2024 08:16

Nhằm rộng đường dư luận, Tạp chí GTVT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính thông tin liên quan những khó khăn, vướng mắc của nhiều địa phương khi tổ chức đấu thầu trung tâm sát hạch lái xe.

Bộ Tài chính trả lời về bất cập đấu thầu trung tâm sát hạch lái xe- Ảnh 1.

Dù Thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính không quy định đấu thầu để lựa chọn thuê sân sát hạch lái xe, tuy nhiên theo một số Sở GTVT, xuất phát từ quy định tại Điều 5 của Thông tư số 37/2023 dẫn đến phải đối chiếu với các quy định khác nên phải đấu thầu hoặc đặt hàng dịch vụ trên, nhưng việc áp dụng cả hai phương thức trên đều gặp khó khăn, vướng mắc

Đề xuất sửa thông tư để tháo gỡ bất cập, vướng mắc

Ngày 13 - 15/12/2023, Tạp chí GTVT có loạt bài: "Nhiều bất cập trong thực hiện quy định mới về quản lý, sử dụng phí sát hạch lái xe", phản ánh việc các cơ quan quản lý, Sở GTVT, đơn vị sát hạch lái xe ô tô, xe máy gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng; có hiệu lực từ 1/8/2023, thay thế Thông tư số 188/2016/TT - BTC).

Cụ thể, thực hiện theo Thông tư số 37/2023, các địa phương (trực tiếp là các Sở GTVT) phải tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng để lựa chọn trung tâm sát hạch lái xe. Tuy nhiên, việc đấu thầu gặp khó khăn, vướng mắc, bất lợi và tăng chi phí cho người dân do người dự sát hạch có thể phải di chuyển xa so với nơi học lái xe, từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh hoặc từ đô thị phải về vùng sâu, vùng xa để thi (trường hợp đơn vị trúng thầu ở vùng sâu, vùng xa).

Trong khi đó, do vướng mắc các quy định liên quan nên cũng không thể đặt hàng dịch vụ trung tâm sát hạch lái xe. Những khó khăn, vướng mắc trên khiến có địa phương phải tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe hoặc chưa tổ chức đấu thầu để chờ được hướng dẫn, tháo gỡ. Một số Sở GTVT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh, Sở Tài chính (cùng địa phương) hướng dẫn… mong tìm được giải pháp.

Ngày 12/4/2024, Tạp chí GTVT có bài: "Thực hiện Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính: Vướng mắc chưa được tháo gỡ, Sở GTVT "chấp nhận làm sai"", tiếp tục phản ánh một số Sở GTVT đến thời điểm trên vẫn chưa thể tổ chức đấu thầu mà chọn giải pháp như ký hợp đồng tạm thời với các trung tâm sát hạch để duy trì tổ chức sát hạch lái xe, phục vụ nhu cầu người dân. Có Sở GTVT xác định, để phục vụ người dân nên nếu bị cơ quan chức năng xác định là vi phạm (do không tổ chức đấu thầu) và bị kiểm điểm trách nhiệm cũng đành… chấp nhận.

Nội dung bài báo cũng đề cập một số giải pháp tháo gỡ được đề xuất như: quy định phí sát hạch thành giá dịch vụ và phí, lệ phí như đăng kiểm xe ô tô để tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý ở địa phương, người dự sát hạch lấy GPLX ô tô và trung tâm sát hạch.

"Bộ Tài chính cần sớm xem xét để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh khi thực hiện Thông tư số 37/2023. Để tháo gỡ, có thể tính phương án thu phí sát hạch như đối với đăng kiểm ô tô hiện nay, đó là tách phí ra thành giá dịch vụ và phí, lệ phí. Người dự thi sát hạch sẽ nộp giá dịch vụ thuê cơ sở vật chất cho trung tâm sát hạch và chỉ nộp phí, lệ phí sát hạch cho Sở GTVT (trung tâm thu hộ ngân sách)", một cán bộ quản lý lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe của Cục Đường bộ VN đề xuất.

Bộ Tài chính trả lời về bất cập đấu thầu trung tâm sát hạch lái xe- Ảnh 2.

Sau khi Thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, có 5 cơ quan, đơn vị đề nghị và được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thông tư, nhưng đến nay không ít địa phương vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc lựa chọn phương thức thuê trung tâm sát hạch lái xe - Ảnh minh họa

Vướng mắc "không phải do thông tư"

Nhằm thông tin đa chiều, khách quan, ngày 12/3/2024, Tạp chí GTVT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cung cấp thông tin một số nội dung liên quan đến vấn đề trên, trong đó nêu: "Có ý kiến cho rằng, nên thực hiện việc quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe theo quy định như trước ngày 1/8/2023, được quy định tại Thông tư số 188/2016 ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; hoặc bổ sung, sửa đổi Điều 5 Thông tư số 37/2023/TT - BTC. Bộ Tài chính có ý kiến thế nào về vấn đề này?".

Mới đây, Tạp chí GTVT nhận được văn bản trả lời của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính). Nội dung văn bản trên cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được 5 công văn đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 37/2023, trong đó có phản ánh về sử dụng tiền phí để chi trả tiền thuê trung tâm sát hạch lái xe và đã có công văn trả lời kiến nghị (trong tháng 8/2023).

Các cơ quan, đơn vị có kiến nghị và nhận được trả lời là: Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, Sở GTVT tỉnh An Giang, với nội dung trả lời: "Tổ chức thu phí được để lại một phần tiền phí để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ thu phí (trong đó có chi trả tiền thuê trung tâm sát hạch lái xe để phục vụ hoạt động sát hạch lái xe (nếu có)".

Bộ Tài chính trả lời về bất cập đấu thầu trung tâm sát hạch lái xe- Ảnh 3.

Văn bản trả lời Tạp chí GTVT của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)

Đáng chú ý, nội dung văn bản trả lời Tạp chí GTVT của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho rằng: vướng mắc về đấu thầu thuê trung tâm sát hạch lái xe không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 188/2016/TT-BTC và Thông tư số 37/2023 (thay thế Thông tư số 188/2016/TT – BTC). Trong khi đó, không đề cập các nguyên nhân gây ra phát sinh vướng mắc, bất cập, khó khăn mà Sở Tài chính, Sở GTVT nhiều địa phương đã và đang gặp phải trong việc lựa chọn phương thức thuê trung tâm sát hạch lái xe và giải pháp để tháo gỡ.

"Tại Thông tư số 188/2016/TT – BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 37/2023 (thay thế Thông tư số 188/2016/TT – BTC): không quy định về đấu thầu lựa chọn thuê trung tâm sát hạch lái xe. Vì vậy, các vướng mắc về đấu thầu thuê trung tâm sát hạch lái xe không thuộc phạm vi điều chỉnh của 2 Thông tư nêu trên", nội dung văn bản trả lời Tạp chí GTVT, do Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Nguyễn Thành Hưng ký.

Từ thực tế được Tạp chí GTVT phản ánh và các thông tin trên đa chiều trên cho thấy, trong quá trình triển khai Thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính đã phát sinh thực tế là nhiều địa phương gặp khó khăn, lúng túng và thiếu thống nhất trong việc lựa chọn phương thức thuê dịch vụ tổ chức sát hạch lái xe (đấu thầu, không qua đấu thầu, ký hợp đồng tạm thời…). Tuy vậy, đến nay chưa rõ cơ quan nào có trách nhiệm nắm bắt tình hình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và có giải pháp tháo gỡ để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thuê dịch vụ tổ chức sát hạch lái xe.