Nghiên cứu đánh giá các sai số chế tạo của bộ truyền bánh răng côn xoắn hypoid gia công trên máy phay răng CNC Klingelnberb C27

Nghiên cứu đánh giá các sai số chế tạo của bộ truyền bánh răng côn xoắn hypoid gia công trên máy phay răng CNC Klingelnberb C27

Bộ truyền bánh răng hypoid trong cầu chủ động xe tải đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến độ ồn, độ ổn định truyền động, tuổi thọ làm việc của cầu xe. Bài báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo các cặp bánh răng hypoid trên máy phay CNC Klingelnberb C27 và đánh giá độ chính xác hình học, sai số chế tạo và khả năng làm việc bằng cách kiểm tra trên máy đo CNC Klingelnberb P26 và rà vết tiếp xúc. Kết quả kiểm tra cho thấy sai số hình học, các sai số chế tạo của bánh răng hypoid trên máy Klingelnberg C27 đạt độ chính xác yêu cầu và cao hơn 1 - 2 cấp so với các kết quả nghiên cứu trước đây, diện tích vết tiếp xúc tăng lên từ 10 - 20%. Nghiên cứu cho thấy có thể chế tạo được cặp bánh răng hypoid cho cầu chủ động xe tải có tải trọng từ 2 - 2,5 tấn đảm bảo độ chính xác động học, độ chính xác làm việc êm và mức chính xác tiếp xúc.

Diễn đàn khoa học