Nghiên cứu đánh giá các sai số chế tạo của bộ truyền bánh răng côn xoắn hypoid gia công trên máy phay răng CNC Klingelnberb C27

Diễn đàn khoa học 23/09/2021 15:02

Bộ truyền bánh răng hypoid trong cầu chủ động xe tải đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến độ ồn, độ ổn định truyền động, tuổi thọ làm việc của cầu xe. Bài báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo các cặp bánh răng hypoid trên máy phay CNC Klingelnberb C27 và đánh giá độ chính xác hình học, sai số chế tạo và khả năng làm việc bằng cách kiểm tra trên máy đo CNC Klingelnberb P26 và rà vết tiếp xúc. Kết quả kiểm tra cho thấy sai số hình học, các sai số chế tạo của bánh răng hypoid trên máy Klingelnberg C27 đạt độ chính xác yêu cầu và cao hơn 1 - 2 cấp so với các kết quả nghiên cứu trước đây, diện tích vết tiếp xúc tăng lên từ 10 - 20%. Nghiên cứu cho thấy có thể chế tạo được cặp bánh răng hypoid cho cầu chủ động xe tải có tải trọng từ 2 - 2,5 tấn đảm bảo độ chính xác động học, độ chính xác làm việc êm và mức chính xác tiếp xúc.

Tác giả: KS. NGUYỄN ĐỨC LONG
              ThS. NCS. ĐINH HOÀNG THỤY
              PGS. TS. PHẠM QUỐC HOÀNG
              ThS. PHẠM VĂN TUÂN
              ThS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
              TS. ĐỖ TIẾN LẬP
              ThS. TRẦN THÀNH LAM
              Học viện Kỹ thuật Quân sự
              KS. NGUYỄN VĂN THƯ
              Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179

 

Image749671

Bộ truyền bánh răng hypoid trong cầu xe

Bộ truyền bánh răng côn xoắn hypoid (Z2/Z1 = 37/9) trong cầu chủ động xe tải có tải trọng từ 2 đến 2,5 tấn (Hình 1.1) làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, chịu tải trọng lớn, tải va đập và biến đổi liên tục nên có yêu cầu cao về cơ tính và độ chính xác chế tạo.

Do điều kiện trang thiết bị công nghệ, việc chế tạo và đánh giá các sai số chế tạo cặp bánh răng này ở nước ta gặp nhiều khó khăn. Theo [2], chất lượng các bánh răng hypoid chế tạo ở trong nước mới chỉ đạt cấp chính xác 7 - 8, thậm chí chỉ đạt cấp 9 và vết tiếp xúc đạt khoảng 50 - 60%, thấp hơn so với yêu cầu của các cặp bánh răng có yêu cầu làm việc êm như cặp bánh răng hypoid trong cầu chủ động ô tô tải có tải trọng từ 2 - 2,5 tấn. Độ chính xác của bộ truyền bánh răng hypoid được đánh giá thông qua: mức chính xác động học, mức chính xác làm việc êm, mức chính xác vết tiếp xúc, mức chính xác khe hở sườn răng [3]. Theo [4], các chỉ tiêu mức chính xác của bộ truyền bánh răng hypoid: Sai số bước răng (fu), sai số khoảng cách răng (fp), sai số tổng bước răng tích lũy, sai số độ đảo vành răng (Fr), sai số độ dao động bước (Rp), sai số độ dày răng (Rs), sai số profile của răng... được thể hiện như trong Hình 1.2.

Các sai số vị trí ảnh hưởng đến khả năng truyền động và mức chính xác động học của bộ truyền. Các sai số đường dẫn ảnh hưởng đến khả năng chịu tải và mức chính xác vết tiếp xúc của bộ truyền. Các sai số biên dạng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ồn, mức chính xác làm việc êm của bộ truyền bánh răng hypoid [5].

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành chế tạo 6 bộ bánh răng hypoid trên máy máy phay lăn răng CNC Klingelnberg C27 và đo kiểm trên máy chuyên dụng kiểm tra bánh răng Klingelnberg P26, mới được trang bị tại Nhà máy Cơ khí Z179 nhằm phân tích, đánh giá các sai số chế tạo và dự đoán khả năng làm việc của bộ truyền bánh răng hypoid, phục vụ mục đích nội địa hóa cụm cầu chủ động xe tải có tải trọng 2 - 2,5 tấn.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận