Bộ Xây dựng đề nghị rà soát quy định về quản lý chi phí đầu tư và định mức xây dựng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/02/2024 15:01

Bộ Xây dựng đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý…

Bộ Xây dựng đề nghị rà soát quy định về quản lý chi phí đầu tư và định mức xây dựng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng.

Văn bản cho biết, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/1/2024 tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá, xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, bảo đảm khả thi.

Đồng thời, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư các dự án/công trình thuộc phạm vi quản lý rà soát, tổng hợp danh mục các định mức dự toán còn thiếu hoặc có bất cập trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp thẩm quyền ban hành đảm bảo trung thực, khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật.

Xác định danh mục các định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù theo chuyên ngành hoặc của địa phương (nếu có); thực hiện rà soát, tổ chức xây dựng, xác định định mức dự toán có công nghệ thi công, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng mới hoặc chưa có trong hệ thống định mức hiện hành theo đúng thẩm quyền và các quy định của pháp luật; đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, phối hợp, kiểm tra trong quá trình thực hiện.

"Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, gửi kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước 10/3/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ", Bộ GTVT đề nghị.

Ý kiến của bạn

Bình luận