Phân tích phi tuyến quá trình hạ cọc ván thép vào nền đất dính bão hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Phân tích phi tuyến quá trình hạ cọc ván thép vào nền đất dính bão hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hạ cọc ván thép vào đất bằng búa rung là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như các tính chất cơ lý của nền đất, các thông số kết cấu và làm việc của búa rung, các thông số hình học của cọc…

Nghiên cứu thiết kế, chế thử búa rung thủy lực 70 tấn ở trong nước

Nghiên cứu thiết kế, chế thử búa rung thủy lực 70 tấn ở trong nước

Bài báo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2013-04-09: “Nghiên cứu thiết kế, chế thử búa rung thủy lực 70 tấn”.