Phân tích phi tuyến quá trình hạ cọc ván thép vào nền đất dính bão hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn

08/01/2018 10:33

Hạ cọc ván thép vào đất bằng búa rung là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như các tính chất cơ lý của nền đất, các thông số kết cấu và làm việc của búa rung, các thông số hình học của cọc…

TRUNCHUAN_Page_01
TRUNCHUAN_Page_02
TRUNCHUAN_Page_03
TRUNCHUAN_Page_04
TRUNCHUAN_Page_05
TRUNCHUAN_Page_06
TRUNCHUAN_Page_07
TRUNCHUAN_Page_08
TRUNCHUAN_Page_09
TRUNCHUAN_Page_10
TRUNCHUAN_Page_11
Ý kiến của bạn

Bình luận