Các giải pháp nâng cao an toàn cho người đi xe máy tại Việt Nam: Kết quả từ phương pháp nghiên cứu định tính

Diễn đàn khoa học 30/01/2023 11:08

Mục đích của nghiên cứu này xác định các giải pháp nâng cao ATGT phù hợp nhất cho người điều khiển xe máy tại Việt Nam. Những phát hiện từ nghiên cứu này cho thấy chương trình đào tạo và sát hạch lái xe máy cần sớm được điều chỉnh và cập nhật.

Các giải pháp nâng cao an toàn cho người đi xe máy tại Việt Nam: Kết quả từ phương pháp nghiên cứu định tính - Ảnh 1.

Xe máy là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân

Mục đích của nghiên cứu này xác định các giải pháp nâng cao ATGT phù hợp nhất cho người điều khiển xe máy tại Việt Nam. Nghiên cứu này đã thực hiện thảo luận nhóm tập trung với những người đi xe máy có kinh nghiệm, ít kinh nghiệm, người điều khiển ô tô, người đi xe đạp và xe đạp điện và các chuyên gia về ATGT để khám phá các nguyên nhân, yếu tố dẫn đến các hành vi gây mất ATGT của người đi xe máy và xác định các giải pháp nâng cao ATGT phù hợp nhất cho người đi xe máy.

Các đề xuất nâng cao ATGT cho người đi xe máy được đề xuất bao gồm các giải pháp kỹ thuật về phương tiện và kết cấu hạ tầng giao thông, các giải pháp về giáo dục và đào tạo, giải pháp thực thi pháp luật. Trong đó, giải pháp đổi mới chương trình đào tạo và sát hạch cho người lái xe máy, đặc biệt nội dung đào tạo và sát hạch khả năng nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm trên đường là nội dung cần thiết nhất hiện nay trong công tác nâng cao ATGT cho người đi xe máy tại Việt Nam. Những phát hiện từ nghiên cứu này cho thấy chương trình đào tạo và sát hạch lái xe máy cần sớm được điều chỉnh và cập nhật để đào tạo ra thế hệ những người tham gia giao thông an toàn hơn trong tương lai.

Các giải pháp nâng cao an toàn cho người đi xe máy tại Việt Nam: Kết quả từ phương pháp nghiên cứu định tính - Ảnh 2.

Xe máy là phương tiện được người dân Việt Nam sử dụng chính để đi lại và phục vụ các sinh hoạt hàng ngày. Do nhu cầu sử dụng lớn nên số vụ TNGT liên quan đến xe máy xảy ra hàng năm vẫn rất cao. Theo báo cáo của NTSC (NTSC, 2019), xe máy gây ra hơn 70% số vụ TNGT đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNGT liên quan đến xe máy là do các hành vi nguy hiểm, mất an toàn của người điều khiển xe máy (86%), còn lại là các nguyên nhân khác liên quan đến môi trường lái xe như đường xấu, trời mưa, kỹ thuật phương tiện. Để hiểu rõ nguyên nhân và từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao ATGT phù hợp cho người đi xe máy, cần có một nghiên cứu chuyên sâu về ATGT đối với những người đi xe máy.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến của các chuyên gia, cơ quan chức năng và nhóm người điều khiển các loại phương tiện khác (ô tô, xe tải, xe đạp, xe đạp điện…) là cần thiết để có được bức tranh tổng thể về các vấn đề ATGT đối với người đi xe máy, từ đó lựa chọn và đề xuất các giải pháp phù hợp nhất. Để giải quyết vấn đề nêu trên, nghiên cứu áp dụng phương pháp thảo luận nhóm với các nhóm đối tượng khác nhau bao gồm người đi xe máy, những người điều khiển các loại phương tiện khác, các chuyên gia về ATGT. Việc kết hợp thảo luận nhóm tập trung với các đối tượng tham gia khác nhau sẽ giúp phát hiện ra các yếu tố cốt lỗi gây ra các vụ TNGT liên quan đến xe máy và giải pháp nâng cao ATGT phù hợp. Kết quả từ nghiên cứu này sẽ là nền tảng giúp các cơ quan chức năng xác định được sự các giải pháp phù hợp và ưu tiên trong công tác nâng cao ATGT cho người đi xe máy tại Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây.