Các PMU giao thông đang “tiêu” tiền thế nào?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 25/04/2022 11:09

Một số ban quản lý dự án giải ngân vượt mức bình quân chung của Bộ GTVT nhưng cũng có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ thấp hơn.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Theo thông tin từ Vụ KH-ĐT, dự kiến trong tháng 4/2022, Bộ GTVT giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 4/2022 giải ngân đạt 11.200/42.845 tỷ đồng (đạt 22,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao).

Đánh giá của Vụ KH-ĐT cho thấy, kết quả giải ngân tháng 4/2022 của Bộ GTVT cơ bản đáp ứng kế hoạch. Tuy nhiên, giá trị giải ngân chủ yếu tập trung ở quyết toán, GPMB và tạm ứng hợp đồng; Giải ngân khối lượng xây lắp chỉ khoảng 1.700 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 khoảng 1.100 tỷ đồng; các dự án quan trọng, cấp bách khoảng 160 tỷ đồng.

Theo thống kê của Vụ KH-ĐT, tính đến nay, Ban QLDA Thăng Long lũy kế giải ngân được 2.503/6.866 tỷ đồng (đạt 36,5%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: Cao tốc Mai Sơn - QL45 khoảng 939/3.000 tỷ đồng (đạt 31,3%), cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 673/2.290 tỷ đồng (đạt 29,4%), dự án đường băng sân bay Nội Bài giải ngân 29/188 tỷ đồng (đạt 15,4%).

Ban QLDA7 lũy kế giải ngân đạt 1.230/5.277 tỷ đồng (đạt 23,3%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: 2 dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khoảng 197/1.500 tỷ đồng (13,1%), Cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 156/1.050 tỷ đồng (14,9%).

 Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lũy kế giải ngân đạt 1.251/4.290 tỷ đồng (đạt 29,2%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn khoảng 285/1.634 tỷ đồng (17,4%), cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khoảng 185/945 tỷ đồng (19,6%), cao tốc La Sơn - Túy Loan khoảng 765/1.685 tỷ đồng (45,4%).

Ban QLDA 6 lũy kế giải ngân đạt 775/4.026 tỷ đồng (đạt 19,3%), trong đó giải ngân xây lắp gồm các dự án: Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu khoảng 693/2.000 tỷ đồng (34,7%), Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khoảng 17/1.900 tỷ đồng (0,9%), Dự án QL25 (dự án thành phần 2) khoảng 5/30 tỷ đồng (16,7%).

Ban QLDA Mỹ Thuận lũy kế giải ngân đạt 727/3.699 tỷ đồng (đạt 19,7%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng 122/1.100 tỷ đồng (11,1%), dự án nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất 34/270 tỷ đồng (12,6%), dự án kết nối Mêkông khoảng 75/203 tỷ đồng (36,9%).

Ban QLDA 2 lũy kế giải ngân đạt 709/3.379 tỷ đồng (đạt 21%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: cao tốc QL45-Nghi Sơn khoảng 285/1.370 tỷ đồng (20,8%), 3 dự án ODA khoảng 320/1.780 tỷ đồng (18%).

Ban QLDA Đường sắt lũy kế giải ngân đạt 456/1.843 tỷ đồng (đạt 24,7%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: 3 dự án đường sắt cấp bách đoạn Hà Nội - Vinh khoảng 26/292 tỷ đồng (8,9%), dự án cầu yếu và trụ chống va xô khoảng 129/300 tỷ đồng (43%), dự án đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn khoảng 187/601 tỷ đồng (31,1%).

Ban QLDA Hàng hải lũy kế giải ngân đạt 468/1.489 tỷ đồng (đạt 31,4%), chủ yếu là tạm ứng hợp đồng và quyết toán.

Ban QLDA 85 lũy kế giải ngân đạt 304/1.358 tỷ đồng (đạt 22,4%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khoảng 245/1.067 tỷ đồng (23%), dự án hầm yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang còn 2 gói thầu đang thi công, hiện do vướng mặt bằng, chỉ giải ngân khoảng 9/200 tỷ đồng.

Ban QLDA Đường thủy lũy kế giải ngân đạt 282/994 tỷ đồng (28,3%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: Dự án WB6 Đáy - Ninh Cơ khoảng 85/583 tỷ đồng (14,6%), dự án Kênh Chợ Gạo khoảng 197/400 tỷ đồng (49,3%).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam lũy kế giải ngân đạt 456/2011 tỷ đồng (đạt 22,7%), trong đó giải ngân xây lắp, gồm: dự án QL8A, Hà Tĩnh khoảng 76/470 tỷ đồng (16,2%); dự án LRAMP khoảng 81/272 tỷ đồng (29,8%), dự án VRAMP khoảng 53/143 tỷ đồng (36,7%).

 

Ý kiến của bạn

Bình luận