Các rào cản trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: An Minh Ngọc

saosaosaosaosao
Ứng dụng 02/01/2020 06:26

Số liệu thống kê mới nhất về tăng trưởng phương tiện cơ giới cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh năm 2017 cho thấy, trên 95%...

TS. AN MINH NGỌC

Trường Đại học Giao thông vận tải

.

1
2
3
4
5
6
7
 
Ý kiến của bạn

Bình luận