Nhận dạng rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc tại Việt Nam

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 30/12/2019 04:33

Hiện nay, mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ với quy mô và kinh phí lớn, trong đó công trình...

 

ThS. LÊ ĐỨC ANH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS. TS. ĐÀO DUY LÂM

Trường Đại học Giao thông vận tải

TS. NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Trung tâm Nghiên cứu phát triển đường cao tốc Việt Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ý kiến của bạn

Bình luận