Lộ diện doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án cầu yếu vốn EDCF

Lộ diện doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án cầu yếu vốn EDCF

Đơn vị trúng thầu là Liên danh TCT Xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty TNHH MTV 17, giá trúng thầu gần 73 tỷ đồng.

Đường bộ