Lộ diện doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án cầu yếu vốn EDCF

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/05/2022 13:00

Đơn vị trúng thầu là Liên danh TCT Xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty TNHH MTV 17, giá trúng thầu gần 73 tỷ đồng.


Cầu Nước Oa hiện hữu đang xuống cấp nghiêm trọng

Cầu Nước Oa hiện hữu đang xuống cấp nghiêm trọng

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01 thi công xây dựng cầu Sông Trường và cầu Nước Oa thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận đề nghị của Ban QLDA 2, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01 thi công xây dựng cầu Sông Trường và cầu Nước Oa thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF, trong đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP và Công ty TNHH một thành viên 17.  

Giá trúng thầu (đã bao gồm dự phòng, các khoản tạm tính và thuế VAT 10%) là 72.789.539.593 đồng; Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.  

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của về quản lý đầu tư xây dựng, hướng dẫn của Nhà tài trợ EDCF.  

Đồng thời triển khai thi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo các thủ tục, điều kiện quy định; tổ chức thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình từ khi bắt đầu thi công; quản lý, sử dụng khoản tạm ứng hợp đồng, chi phí dự phòng và các khoản tạm tính đúng mục đích, theo thẩm quyền, tuân thủ quy định hiện hành.  

Ý kiến của bạn

Bình luận