Ứng dụng công nghệ tái sinh nguội cho tuyến đường Rừng Sác - TP. HCM

Ứng dụng công nghệ tái sinh nguội cho tuyến đường Rừng Sác - TP. HCM

Với những ưu điểm của phương pháp thi công tái sinh nguội tại chỗ, thì việc nghiên cứu áp dụng công nghệ tái sinh nguội bằng bi-tum bọt và xi măng cho tuyến đường Rừng Sác đang được nghiên cứu áp dụng cho tuyến đường này.

Bạn đọc