Nghiên cứu chọn đơn vị đủ năng lực quản lý, vận hành cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nghiên cứu chọn đơn vị đủ năng lực quản lý, vận hành cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát quy định liên quan để nghiên cứu lựa chọn đơn vị có đủ năng lực quản lý, vận hành, khai thác tuyến Cam Lộ - La Sơn trong giai đoạn chờ bàn giao chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền,...

Đường bộ
Cắt chuyển khối lượng của nhà thầu yếu thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Cắt chuyển khối lượng của nhà thầu yếu thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Bộ GTVT đã yêu cầu cắt chuyển 1,99km và một số hạng mục công trình của các nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đường bộ
Cắt chuyển khối lượng hàng loạt nhà thầu làm chậm cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Cắt chuyển khối lượng hàng loạt nhà thầu làm chậm cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang đạt sản lượng 86%, chậm khoảng 1,3% so với kế hoạch do các nhà thầu thi công chậm và thời tiết mưa nhiều.

Đường bộ
Năm 2022 phải hoàn thành 361,47km cao tốc Bắc – Nam

Năm 2022 phải hoàn thành 361,47km cao tốc Bắc – Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu năm 2022 phải hoàn thành các đoạn: Mai Sơn-QL45, Cam Lộ-La Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây (chiều dài các đoạn là 361,47km).

Xã hội
Vì sao cao tốc Cam Lộ-La Sơn phải gia hạn tiến độ hoàn thành?

Vì sao cao tốc Cam Lộ-La Sơn phải gia hạn tiến độ hoàn thành?

Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Quốc hội gia hạn tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2022.

Đường bộ
Các thông số trong Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Các thông số trong Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ-La Sơn là dự án thành phần đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được khởi công xây dựng.

Đường bộ
Triển khai xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ-La Sơn

Triển khai xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ-La Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng DA đường HCM đoạn Cam Lộ-La Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Thị trường