Hà Nội tiếp tục hoàn thiện đề án cấm xe máy nội đô năm 2030

Hà Nội tiếp tục hoàn thiện đề án cấm xe máy nội đô năm 2030

Hà Nội vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đề án cấm xe máy nội đô năm 2030.

Giao thông 24h
Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương

Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương

Chính quyền thủ đô có thể dừng hoạt động xe máy tại một số khu vực vận tải công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.