Cần vận dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đảm bảo an toàn hàng hải

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 20/03/2022 17:51

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang tại Hội nghị của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Ngày 19/3, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam đã tiến hành Tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.  Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo đó, năm 2021 cũng là năm đầu tiên Tổng công ty thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng. Đứng trước những khó khăn, thách thức do đại dịch, Tổng công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam và sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Chính vì vậy, tổng doanh thu Tổng công ty đạt 1.632,2 tỷ đồng, tăng 10,0% so với năm 2020.

Hiện đơn vị được giao quản lý, vận hành, bảo trì 53 đèn biển (trong đó có 13 đèn biển trên khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1), 24 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 813,674 km, gồm 796 báo hiệu hàng hải (669 phao, 127 tiêu biển hiệu hàng hải (BHHH) đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuân thủ các quy định hiện hành, góp phần làm giảm tai nạn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở nhiệm vụ được đặt hàng, Tổng công ty thực hiện khảo sát phục vụ công bố TBHH cho 24 tuyến luồng hàng hải và 5 vùng đón trả hoa tiêu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng với khối lượng đạt 625,831 km2; thực hiện công bố 331 TBHH, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Đối với công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đơn vị hoàn thành đưa vào sử dụng 4 công trình: luồng Sài Gòn - Vũng Tàu; luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; luồng Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm sông Dinh); luồng Rạch Giá.

Bên cạnh đó, Tổng công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến vị trí đổ chất nạo vét, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và nhận chìm 3 công trình luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước); luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; luồng Soài Rạp.

Đối với công tác hoa tiêu, tuy chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid -19 song các công ty hoa tiêu hàng hải vẫn thực hiện dẫn 23.829 lượt tàu ra/vào các cảng trong khu vực được giao quản lý, đảm bảo an toàn về người, hàng hóa và phương tiện, đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh hàng hải, không để dịch bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ. Các công ty hoa tiêu sản lượng lượt tàu đạt 23.829 lượt và doanh thu đạt 260,618 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá chung đối với sự phát triển trong năm 2021 vừa qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang ghi nhận những nỗ lực rất lớn của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, trong đó công tác hoa tiêu là một "điểm sáng". Trong bối cảnh đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ thuyền viên các tàu quốc tế, đội ngũ hoa tiêu Việt Nam luôn sẵn sàng dẫn và đưa tàu kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, đơn vị cần nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác đảm bảo ATHH để rút kinh nghiệm và hoạt động tốt hơn. "Tôi cho rằng chúng ta đang duy trì cung cách quản lý vận hành thủ công. Vì vậy, để phát triển hơn nửa, giảm áp lực cho CB, NV thì cần vận dụng khoa học kỹ thuật vào công tác này", Thứ trưởng chỉ rõ.

"Thời gian qua, tôi đã khảo sát các luồng trọng điểm của đường thủy nội địa. Tôi hy vọng luồng tuyến đường thủy nội địa và luồng hàng hải sẽ được triển khai xây dựng với quy chuẩn đồng bộ hơn. Do đó, Tổng công ty cũng cần đầu tư nâng cấp biển báo, báo hiệu hàng hải một cách toàn diện hơn, quy mô hơn, xứng tầm với các nước trong khu vực",Thứ trưởng gợi mở.

Ông Bùi Thế Hùng - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Bùi Thế Hùng - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Thế Hùng - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hành hải miền Nam tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, đồng thời phát động thi đua sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung như: tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ GTVT phê duyệt; chủ động triển khai công việc trong nhiệm vụ nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2022 theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải được Bộ GTVT phê duyệt và Cục Hàng hải Việt Nam giao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ với mục tiêu các công trình sản phẩm được nghiệm thu và quyết toán trước ngày 31/12/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận