Bố trí hơn 1.900 tỷ duy tu, bảo trì những tuyến luồng hàng hải nào?

Tác giả: B.Minh

saosaosaosaosao
Hàng hải 14/01/2022 20:12

Có 2 tuyến nằm trong kế hoạch duy tu năm 2022 gồm: Cửa Việt, Rạch Giá và 9 tuyến chuyển tiếp từ năm 2021.

 

 

ba636162-b48e-4742-a734-c317cd3bf83b-2021122717404
Thi công luồng Hải Phòng 

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2022 được Bộ GTVT phê duyệt có tổng mức đầu tư cho công tác duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải hơn 1.935 tỷ đồng.

Trong số này, các công trình thực hiện trong năm 2021 - 2022, gồm: luồng Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, sông Cấm, Lạch Huyện), luồng Phà Rừng, Nghi Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Sài Gòn - Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước), Luồng hàng hải sông Hậu (Luồng cho tàu biển trọng tải lớn), Soài Rạp. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 1.863 tỷ đồng.

Các tuyến luồng nằm trong kế hoạch duy tu năm 2022 gồm: Cửa Việt, Rạch Giá. Tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 45 tỷ đồng.

Kế hoạch cũng xác định mức đầu tư cho các công trình nạo vét thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2024. Trong đó, số vốn đầu tư được bố trí trong năm 2022 khoảng hơn 27 tỷ phục vụ một số thủ tục chuẩn bị.

Tại kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2022, Bộ GTVT cũng dự kiến bố trí hơn 4,9 tỷ đồng phục vụ cho công trình nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm các tuyến luồng: luồng hàng hải sông Tiền, luồng Định An - sông Hậu, luồng hàng hải Trần Đề, luồng hàng hải Cửa Việt và luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy.  

Đồng thời, bố trí hơn 19 tỷ đồng phục vụ sửa chữa, bảo trì công trình kè kênh Tắt luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, kè luồng hàng hải kênh Hà Nam. 

Ý kiến của bạn

Bình luận