Các hãng tàu container áp dụng "chiến lược" cạnh tranh mới tại nhóm cảng nước sâu

Các hãng tàu container áp dụng "chiến lược" cạnh tranh mới tại nhóm cảng nước sâu

Tại nhóm các cảng nước sâu, hãng tàu tăng cường sử dụng tàu có sức chở lớn trong điều kiện cung cầu thị trường bị giảm sút. Hàng container bị hút vào các tàu lớn, sử dụng các cảng nước sâu có cẩu bờ với được đến 23 - 24 hàng.

Hàng hải
Đột phá quy hoạch giao thông nhìn từ hàng không, hàng hải

Đột phá quy hoạch giao thông nhìn từ hàng không, hàng hải

Với truyền thống "đi trước mở đường", Bộ GTVT là bộ ngành đầu tiên hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ các quy hoạch ngành. Chính những quan điểm đột phá, đổi mới trong các quy hoạch ngành này là cơ sở nền tảng, thể hiện tầm nhìn phát triển nhiều năm tới. Lĩnh vực hàng hải, hàng không là ví dụ rõ nét.

Xã hội
Thủ tướng trả lời chất vấn về định hướng xây dựng cảng nước sâu

Thủ tướng trả lời chất vấn về định hướng xây dựng cảng nước sâu

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than tại khu vực ĐBSCL.

Giao thông 24h