Cảng vụ ĐTNĐ IKV III tăng cường kiểm tra phương tiện tại cảng, bến

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/02/2019 07:48

Cảng vụ III kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm chở quá tải, không đủ bằng cấp, định biên, thiếu trang thiết bị an toàn, bến bãi không phép…

IMG_1535527241434_1535611752998 (1)
Cảng vụ III kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm chở quá tải, không đủ bằng cấp, định biên, thiếu trang thiết bị an toàn, bến bãi không phép…

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III (Cảng vụ III) cho biết: "Nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa, năm 2019 đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra và làm thủ tục ra, vào cảng, bến của phương tiện đảm bảo thực hiện đúng quy trình kiểm tra phương tiện theo quy định. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm như chở quá tải, không đủ bằng cấp, định biên, thiếu trang thiết bị an toàn, bến bãi hoạt động không phép… Yêu cầu các Đại diện thực hiện kiểm tra chặt chẽ phương tiện, cảng bến và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm nhằm đưa đối tượng quản lý ngày càng chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật. Trong công tác xử phạt vi phạm hành chính phải kết hợp với tuyên truyền các quy định mới".

Cảng vụ III tiếp tục duy trì công tác phối hợp kiểm tra liên ngành giữa các đơn vị hữu quan về giao thông thủy nội địa, kiểm tra xử lý những cảng, bến, phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, chú trọng vào các lỗi vi phạm về quá tải, bằng cấp, trang thiết bị an toàn. Thực hiện công tác chủ trì kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại tất cả các cảng thủy nội địa và các bến thủy nội địa có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Đôn đốc các cảng thủy nội địa chấp hành các qui định pháp luật về công tác môi trường ĐTNĐ. Tất cả các cầu bến của cảng thủy nội địa phải có giấy tờ pháp lý liên quan đến môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp Sở GTVT địa phương trong việc giải quyết cấp phép bến thủy nội địa để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại cảng bến thủy nội địa trong phạm vi quản lý. Yêu cầu các Đại diện thường xuyên kiểm tra trang thiết bị an toàn của cảng bến nhằm đảm bảo hoạt động cảng, bến được an toàn.

Trong năm 2018 (đến 10/12/2018) Cảng vụ III đã thực hiện kiểm tra và làm thủ tục cho 54.162 lượt phương tiện, trong đó có 993 lượt tàu biển, 481 lượt tàu VR-SB, 44.076 lượt phương tiện thủy nội địa và 8.612 lượt tàu khách. Lập 1.917 biên bản vi phạm hành chính (tăng 9% so với năm 2017) với tổng số tiền nộp vào kho bạc Nhà nước 961.975.000 đồng.

Đơn vị cũng đã tiếp nhận và thông báo kịp thời các thông tin luồng lạch của Chi cục ĐTNĐ phía Nam, các Công ty Cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ và thông báo bằng thuyền trưởng, máy trưởng không còn giá trị sử dụng của Cục ĐTNĐ Việt Nam cho các Đại diện Cảng vụ để thông báo kịp thời đến các phương tiện trong khu vực quản lý. Đơn vị đặc biệt chú trọng đến các thông báo về tai nạn giao thông trên luồng, vùng nước cảng bến để thông tin kịp thời đến chủ phương tiện, thuyền trưởng nắm bắt để có kế hoạch hành trình an toàn.

Công tác phối hợp chú trọng đến vấn đề đảm bảo điều kiện an toàn hoạt động của các cảng bến hành khách, phương tiện chở khách ra, vào hoạt động trong vùng nước quản lý. Đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tốt công tác kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông thủy tại các cảng bến trên địa bàn quản lý. Tổ chức thành công Hội nghị an toàn giao thông tại cảng bến thủy nội địa trên tuyến sông Đồng Nai, qua hội nghị đã tuyên truyền đến từng chủ cảng bến về việc đảm bảo an toàn trong hoạt động cảng bến TNĐ.

Hiện nay Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực III đã và đang thực hiện chức năng quản lý 1.022 cảng, bến thủy nội địa trên 1.515 km sông, kênh thuộc 8 tỉnh, thành phố, bao gồm tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và TP.HCM.

Ý kiến của bạn

Bình luận