Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tác giả: Quyết Văn

saosaosaosaosao
Bạn đọc 17/01/2020 10:41

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh (Cảng vụ) là một trong những cảng vụ hàng hải lớn của cả nước. Thời gian qua, Cảng vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho ngành Hàng hải nói chung và trong quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Cảng vụ luôn giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, tổ chức cán bộ, được đánh giá là một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

hình ảnh

Hệ thống cảng biển tại TP. Hồ Chí Minh gồm 39 bến cảng, 85 cầu cảng, 7 bến sà lan và 69 bến phao, phân bố rộng trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Soài Rạp, Gò Gia. Các cảng biển tại khu vực có khả năng đáp ứng cho tàu có trọng tải lớn nhất đến 150.000 DWT với mớn nước phù hợp ra, vào làm hàng, vì vậy sản lượng hàng hóa và hành khách thông qua luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. ​

Trong năm 2019, Cảng vụ đã cấp phép cho 20.848 lượt tàu thuyền vào, rời cảng, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trung bình khoảng 124.799.272 tấn và 6.389.433 teu. Hàng hóa qua khu vực đa dạng về chủng loại (gồm hàng bao kiện, hàng rời, container, thiết bị, hàng xá, hàng lỏng, sắt thép, xăng dầu…).

Cảng vụ đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng hải. Năm 2019, Cảng vụ đã hoàn thành 6 cuộc thanh tra chuyên ngành hàng hải. Do đó, công tác thanh tra được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, những kết luận thanh tra được ban hành đúng thời gian quy định.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng tại cảng biển năm 2019 đã kiểm tra được 24 bến cảng (tăng 8 bến cảng so với cùng kỳ năm 2018). Cảng vụ đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chất xếp tại 5 bến cảng. Đối với công tác kiểm tra nhà nước cảng biển theo yêu cầu của Tokyo MOU, Cảng vụ đã tiến hành kiểm tra 246 tàu biển, kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nước ngoài và nội địa là 150 lượt. 

Về công tác xử phạt vi phạm hành chính, trong năm 2019 Cảng vụ đã xử phạt 83 vụ vi phạm với số tiền phạt 2,008 tỷ đồng (tăng 238,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, Cảng vụ ban hành 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (giảm 35 quyết định so với cùng kỳ năm 2018) với tổng số tiền 275 triệu đồng, giảm 459,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Từ công tác thanh kiểm tra của Cảng vụ, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 58 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 30 quyết định) với tổng số tiền phạt 1,733 tỷ đồng, tăng 698 triệu đồng.

Từ những kết quả trên cho thấy, công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đã góp phần ổn định trật tự hoạt động hàng hải, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các đối tượng hoạt động hàng hải. 

Năm 2020, Cảng vụ đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 135 triệu tấn; tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình thanh tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên ngành trong khu vực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngành Hàng hải, giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, là cảng vụ hàng hải “đầu tàu” của cả nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận