Cảng vụ Hàng Hải Vũng Tàu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Ứng dụng 17/01/2023 06:54

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính đã giúp Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nâng cao hiểu quả trong công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cảng vụ Hàng Hải Vũng Tàu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Những năm qua Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính đã mang lại hiểu quả trong công tác quản lý

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (Cảng vụ) cho biết, căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-CHHVN ngày 31/12/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 đơn vị đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính năm 2022 để làm cơ sở triển khai thực hiện trong toàn đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch.

Cụ thể, Cảng vụ đã ra quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và triển khai thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đại diện. Đồng thời đã đánh giá kết quả đã thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm, phổ biến, quán triệt tới các đại diện, phòng trực thuộc khác giúp chấn chỉnh công tác cải cách hành chính của đơn vị đi vào thực chất, nề nếp và hiệu quả. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, áp dụng khoa học công nghệ, tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ tin học vào giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan. Sử dụng phần mềm quản lý văn bản, áp dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

Ngoài ra Cảng vụ còn tích cực triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công theo quy định; triển khai kịp thời việc giải quyết thủ tục điện tử cho tàu thuyền vào, rời cảng biển theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam. Đơn vị đã triển khai thực hiện thủ tục điện tử đối với 11 thủ tục hành chính cho tàu thuyền vào, cảng biển và khu vực quản lý của đơn vị. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tỷ lệ giải quyết thủ tục điện tử (đối với các thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền công bố giải quyết thủ tục điện tử) đạt 18.963 hồ sơ điện tử / 19.008 hồ sơ phát sinh = 99,76% (tăng 0,65% so với năm 2021).

Để triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng văn bản điện tử theo chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, trong năm 2022 Cảng vụ đã nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của đơn vị đáp ứng kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản Bộ GTVT để gửi nhận văn bản điện tử giữa Cảng vụ với Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT và các đơn vị kết nối với trục liên thông văn bản Bộ GTVT phù hợp với nhu cầu, cơ cấu tổ chức của Cảng vụ các quy định về phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Nội vụ và triển khai phát triển thêm các tính năng hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.

Đặc biệt Cảng vụ cũng thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành, của cơ quan, tàu thuyền, thủ tục hành chính… lên trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm công khai thông tin, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân cập nhật, nắm rõ quy định pháp luật, thông tin cũng như tăng cường hoạt động giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan; Rà soát, chỉnh sửa trang thông tin điện tử để thuận tiện cho việc tra cứu của các tổ chức, cá nhân liên quan theo hướng xây dựng lại bố cục cho dễ tìm kiếm thông tin; ưu tiên hiển thị các thông tin thường xuyên được tra cứu. Trang thông tin điện tử của đơn vị hiện đã đạt gần 27 triệu lượt truy cập.

Thường trực 24/24h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật để lập kế hoạch điều động, giải quyết thủ tục hành chính, chỉ định vị trí neo đậu cho tàu thuyền; tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin tai nạn, sự cố… đảm bảo giải quyết kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ và vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền qua đường dây nóng.

Tổ chức lấy phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính: có 103 phiếu cho ý kiến khảo sát với kết quả: 103/103 phiếu (đạt 100%) đánh giá "được Cảng vụ cung cấp kịp thời đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục hành chính; 103/103 phiếu (đạt 100%) đánh giá "Công chức/viên chức Cảng vụ hướng dẫn tận tình, chu đáo"; 103/103 phiếu (đạt 100%) đánh giá "Công chức/viên chức Cảng vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân sớm và đúng thời hạn"; 94/103 phiếu (đạt 91,2%) đánh giá "rất hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cảng vụ"; 9/103 phiếu (đạt 8,8%) đánh giá " hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cảng vụ"; 93/103 phiếu (đạt 90,2%) đánh giá "rất hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức/viên chức Cảng vụ"; 10/103 phiếu (đạt 9,8%) đánh giá "hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức/viên chức Cảng vụ" (người trực tiếp tiếp nhận hoặc giải quyết thủ tục hành chính).

Trong năm 2022, nhờ công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian trước đã thực hiện tốt và áp dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách thủ tục hành chính nên công tác quản lý, đến nay đơn vị không nhận được phản ánh về việc ách tắc trong giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị.

Cảng vụ Hàng Hải Vũng Tàu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính - Ảnh 2.

Năm 2023 Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu sẽ tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đồng thời cải cách và thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện cho tàu, thuyền ra, vào cảng.

Năm 2023, trên cơ sở của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Cảng vụ tiếp tục nghiên cứu quán triệt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cải cách đối với công tác làm thủ tục cấp phép cho tàu thuyền, cấp biên lai điện tử về số thu phí, lệ phí hàng hải và một số công tác nghiệp vụ quản lý khác; định kỳ hàng quý, phối hợp tổ chức các hội nghị để thống nhất công tác phối hợp, tiếp thu ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc; nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính đặc biệt là cải cách và thực hiện thủ tục hành chính cho tàu thuyền, từng bước cải cách đồng bộ các lĩnh vực công việc khác của đơn vị. Đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đã được Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT giao.