Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu triển khai đảm bảo an toàn hàng hải

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
17/01/2019 10:40

Với sự triển khai các giải pháp đồng bộ thời gian qua Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã đảm bảo trật tự an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực.

h
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng; Thực hiện quản lý tuyến bờ ra đảo Vũng Tàu - Côn Đảo thời gian qua Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực.

Ông Lê Văn Thức, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết: “Năm 2018 đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: Quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, kiểm soát tải trọng phương tiện … đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực. Công tác phổ biến, quán triệt pháp luật được tăng cường, kết hợp với việc củng cố, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nên tình hình công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát tải trọng phương tiện … trong khu vực có chuyển biến hết sức tích cực”.

Đồng thời tăng cường tổ chức công tác quản lý và bảo đảm an toàn giao thông cho khoảng 21.321 lượt tàu biển, 58.012 lượt tàu sông, 1.969 lượt tàu biển vận chuyển hành khách từ bờ ra đảo tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Trần Đề - Côn Đảo. Lượng hành khách qua cảng đạt khoảng 489.004 hành khách và hàng hóa qua cảng đạt khoảng 78,9 triệu tấn (Trong đó hàng container đạt khoảng 5,3 triệu Teu).

Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC) đối với 215 tàu, kiểm tra an toàn tàu biển Việt Nam đối với 201 tàu; Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tàu biển hoạt động tuyến nội địa, phương tiện thủy mang cấp VR-SB và tàu biển hoạt động từ bờ ra đảo tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo hàng ngày/ hàng tuần. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát công tác xếp, dỡ hàng hóa, bảo đảm hàng hóa được xếp, chằng buộc theo đúng quy định, đúng trọng tải cho phép; thuyền viên bảo đảm định biên an toàn tối thiểu và có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn; thuyền viên, hành khách đi trên phương tiện đúng số lượng khai báo khi làm thủ tục đi, đến và phù hợp với trang thiết bị cứu sinh của phương tiện; phương tiện hoạt động đúng vùng cho phép; trang thiết bị an toàn bảo đảm theo quy định ... Kiên quyết không cấp phép rời cảng cho tàu thuyền không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc chưa khắc phục xong các khuyếm khuyết được phát hiện qua kiểm tra.

Thường xuyên kiểm tra tuyến luồng

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu thường xuyên thực hiện kiểm tra an toàn các tuyến luồng hàng hải trong khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát việc duy trì hoạt động của hệ thống báo hiệu hàng hải. Trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện khoảng 73 lượt kiểm tra. Tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày thực hiện: Lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền, làm thủ tục cấp phép cho các hoạt động hàng hải; phối hợp với Trạm VTS Vũng Tàu và các đơn vị liên quan trong việc theo dõi, giám sát, bố trí vị trí neo đậu cho 14.904 tàu (tăng 6% so với năm 2017); kiểm soát tàu thuyền ra, vào khu neo đậu, vùng nước đơn vị quản lý và tàu thuyền hành trình trên luồng, kịp thời ứng phó tai nạn sự cố hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế, giải tỏa đăng đáy, bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trái phép trong phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả hơn 95% đăng, đáy, lồng bè trái phép đã bị cưỡng chế, giải tỏa, bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu thuyền ra vào các cảng trong khu vực và thực tế hiện nay chỉ còn hiện tượng bà con ngư dân sử dụng các phương tiện thủy thô sơ để thả lưới di động trái phép trên sông khi không có mặt củacơ quan chức năng.

Hướng dẫn chủ tàu, doanh nghiệp cảng, tổ chức hoa tiêu … xây dựng “Phương án bảo đảm an toàn cho tàu container có trọng tải lớn vào, rời các cảng trong khu vực Cái mép – Thị Vải” và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cho tàu container có trọng tải lớn vào, rời các cảng bảo đảm an toàn.  Trong năm 2018 đã tổ chức cho khoảng 1.291 lượt tàu container trọng tải từ trên 80.000 DWT đến 194.000 DWT vào, rời các cảng an toàn, tăng 2% so với năm 2017 (trong đó tàu có trọng tải từ trên 132.000 DWT đến 194.000 DWT là 276 lượt).

Một số tai nạn, sự cố xảy ra đối với tàu container trọng tải lớn trên luồng (tàu bị hỏng máy chính; mắc cạn …) đã được Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chỉ đạo, xử lý ứng phó kịp thời và không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu vực. Hướng dẫn, yêu cầu tổ chức hoa tiêu hàng hải trong khu vực xây dựng quy trình dẫn tàu an toàn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nên chất lượng cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải ngày càng được tăng cường. Đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Cơ quan thường trực phía Nam) đảm bảo công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo và đề nghị tăng cường công tác phối hợp quản lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận