Cao tốc Bắc - Nam từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang triển khai ra sao ?

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đường bộ 17/06/2024 15:11

Đến hết tháng 5, sản lượng thi công cao tốc Vũng Áng - Bùng đạt 4.155,9/8.645,7 tỷ đồng (khoảng 49,1% giá trị xây lắp). Trong khi đó, cao tốc Bùng - Vạn Ninh đạt 2.134,368/4.925 tỷ đồng (khoảng 43,47% giá trị xây lắp).

Cao tốc Bắc - Nam từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang triển khai ra sao ?- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Thống kê từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng về tình hình triển khai 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam là đoạn Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh cho biết, đến hết tháng 5, cao tốc Vũng Áng - Bùng còn 1.330 m chưa được bàn giao mặt bằng; sản lượng thi công đạt 4.155,9/8.645,7 tỷ đồng (khoảng 49,1% giá trị xây lắp). Cao tốc Bùng - Vạn Ninh còn 1.720 m chưa bàn giao mặt bằng; sản lượng thi công đạt 2.134,368/4.925 tỷ đồng (khoảng 43,47% giá trị xây lắp).

Nhìn chung, các gói thầu xây lắp đang triển khai thi công cơ bản bám sát kế hoạch hoàn thành theo hợp đồng.

Theo Cục QLĐTXD, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong quá trình triển khai công tác GPMB.

Tuy nhiên, một số phạm vi chưa hoàn thành công tác GPMB theo kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án, đặc biệt là tại các hạng mục thuộc đường "găng" của dự án như cầu vượt ngang số 1 thuộc đoạn Vũng Áng - Bùng; cầu vượt QL9E, cầu vượt ĐT563, cầu Long Đại thuộc đoạn Bùng - Vạn Ninh.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu tiếp tục phối hợp với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Chủ đầu tư cũng cần khẩn trương thực hiện bảo đảm tiến độ công tác GPMB của dự án, đặc biệt là thẩm định mức độ ảnh hưởng của công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đến đời sống, sức khoẻ của người dân (công trình nhà ở cách mốc GPMB trong phạm vi 3 m). Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đáp ứng tiến độ của dự án, đặc biệt là vị trí phía Nam, nhánh trái hầm đèo Bụt và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa.

Về tình hình triển khai thi công, Cục QLĐTXD đánh giá, tiến độ của cả 2 dự án thành phần đều cơ bản đáp ứng. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại nhiều, trong khi mùa mưa năm 2024 đến gần tại khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình (khoảng tháng 9 đến tháng 12), ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành gói thầu theo hợp đồng. Vì vậy, chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu xem xét bổ sung máy móc, thiết bị nhân lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu để tổ chức thi công; làm tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Vì vậy, chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu rà soát, cập nhật tiến độ thi công các gói thầu, kèm theo biện pháp tổ chức thi công bảo đảm linh hoạt, khoa học, khả thi, phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời nghiên cứu tổ chức thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình và các vị trí đã có mặt bằng, công địa thi công; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng thực hiện của từng nhà thầu, kịp thời có giải pháp bù đắt tiến độ các hạng mục bị chậm.

Cùng với đó, chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, xem xét bố trí tăng cường các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi làm "3 ca, 4 kíp" để triển khai thi công, đặc biệt là các hạng mục đường "găng" của dự án như: Hầm Đèo Bụt, các đoạn nền đường xử lý đất yếu, đào sâu thuộc dự án thành phần Vũng Áng - Bùng; cầu Long Đại thuộc dự án Bùng - Vạn Ninh; khẩn trương thi công hoàn thành trước ngày 30/8 các đoạn xử lý nền đất yếu, đắp nền đường, các nhịp cầu thi công trên sông… để giảm thiểu ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2024.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng có tổng chiều dài tuyến khoảng 55,34 km trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.
Cao tốc Bùng - Vạn Ninh có tổng chiều dài tuyến khoảng 48,84 km trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 9.361 tỷ đồng.
Hai dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách Nhà nước này do Ban QLDA 6 làm chủ đầu tư, khởi công vào ngày 1/1/2023, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.


Ý kiến của bạn

Bình luận