Cao tốc Bắc-Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh thiếu vật liệu thế nào?

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 17/03/2022 16:00

Bộ GTVT vừa có báo cáo thống kê về tình trạng thiếu đất đắp tại các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020.


Tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT, Bộ GTVT), trong 5 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Ql45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, hiện đã có 1 dự án thành phần đã hoàn thành (Cao Bồ - Mai Sơn), còn lại 4 đoạn tuyến đang triển khai thi công.

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Theo Cục QLXD&CLCTGT, trong 4 đoạn tuyến đang tổ chức thi công, có một số dự án thành phần đang gặp khó khăn do thiếu nguồn vật liệu đất đắp. Cụ thể, tại dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 (qua Ninh Bình - Thanh Hóa), trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (gói thầu XL10) có nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 1,9 triệu m3, hiện còn thiếu khoảng 0,7 triệu m3 đất đắp.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (các gói thầu XL11, XL12, XL13 và XL14) có nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 5,2 triệu m3, hiện không còn thiếu về nguồn vật liệu đất đắp. Địa phương đã chấp thuận 19 mỏ đất với tổng trữ lượng khoảng 7,3 triệu m3, đáp ứng nhu cầu của 4 gói thầu.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Tại dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn, nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 5,1 triệu m3, hiện không còn thiếu về nguồn vật liệu đất đắp. Hiện nay đã có 7 mỏ được cấp phép và nâng công suất khai thác với tổng trữ lượng khoảng 7,71 triệu m3

Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (qua Thanh Hóa - Nghệ An) nhu cầu đất đắp ấy tại mỏ khoảng 4,8 triệu m3, toàn bộ được lấy tại địa bàn Nghệ An. Hiện đã có 7 mỏ đất đã được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng 9,7 triệu m3 và không còn thiếu về nguồn vật liệu đất đắp.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Đối với dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (đi qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 6,3 triệu m3, hiện có 5 mỏ đất đang khai thác với trữ lượng 3,4 triệu m3, còn thiếu khoảng 2,92 triệu m3. Cụ thể, gói thầu XL1 thiếu 1,62 triệu m3; gói XL2 thiếu 0,42 triệu m3; gói XL3 thiếu 0,32 triệu m3; gói XL4 thiếu 0,56 triệu m3.

“Ngày 8/2 vừa qua, tỉnh đã cấp phép khai thác mỏ Lèn Dơi với trữ lượng 3,3 triệu m3. Để khai thác được, HĐND phải thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đây không phải là nguyên nhân làm chậm tiến độ của Dự án”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Còn lại trên địa bàn Hà Tĩnh, nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 0,55 triệu m3, hiện có 3 mỏ đất được cấp phép khai thác với trữ lượng khoảng 3,3 triệu m3, đủ trữ lượng và công suất khai thác cho dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận