Cao tốc Bắc-Nam:Đảm bảo quyền lợi cho người dân tại vùng dự án đi qua

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Thị trường 25/05/2018 15:08

Bộ GTVT đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam. Tại buổi làm việc mới đây về công tác rà soát tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị tập trung hơn nữa để trong tháng 5/2018 sẽ duyệt 3 dự án PPP và 02 dự án theo hình thức đầu tư công.

 

trung luong - my thuan
Cao tốc TP. Hồ  Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Đến thời điểm này, theo ông Nguyễn Duy Lâm - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT), các dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến trong tháng 5/2018 sẽ họp Hội đồng thẩm định; phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 15/6/2018; trong tháng 7/2018 sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh cho phạm vi thuộc giai đoạn 2 đối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Đối với đoạn Cam Lộ - La Sơn cũng sẽ hoàn thành thủ tục trong tháng 5/2018, phê duyệt hồ sơ thiết kế cho gói thầu đầu tiên trong tháng 10/2018; dự kiến trong tháng 5 sẽ thông qua được báo cáo đầu kỳ cầu Mỹ Thuận 2.

Trên cơ sở các quy định pháp luật và đặc biệt tại Nghị quyết 20 của Chính phủ ban hành ngày 28/3/2018 quy định việc lựa chọn nhà đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua đấu thầu, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển sẽ báo cáo Chính phủ xem xét quyết định; thành lập tổ công tác liên ngành để hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đàm phán, thực hiện dự án gồm đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và địa phương nơi có dự án đi qua, mời thêm một số chuyên gia (nếu cần thiết).

Bên cạnh đó, Nghị quyết quy định, việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới dẫn đến kinh phí tăng - giảm do nhà đầu tư tự chịu hoặc được hưởng. Bộ GTVT có trách nhiệm giám sát nội dung thay đổi giải pháp kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình.

Nghị quyết 20 cũng quy định rõ, các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được Bộ GTVT triển khai lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư và phương án tài chính trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư để kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí đầu tư.

Để tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tại buổi làm việc mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan tập trung hơn nữa để trong tháng 5/2018 sẽ duyệt 3 dự án PPP và 02 dự án theo hình thức đầu tư công; tháng 7 tiếp tục phê duyệt 5 dự án còn lại theo hình thức PPP.

“Thời hạn đến năm 2021 phải cơ bản hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội là mốc để tất cả các công việc cần triển khai cho đúng, cho kịp. Dự án này không được phép lùi tiến độ vì bất cứ lý do gì”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thành khung chính sách đền bù cho người dân tại vùng có dự án đi qua. Mỗi dự án thành phần có khi phải đi qua nhiều địa phương, nhiều địa bàn. Do đó, chính sách, khung giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nên trong quá trình thực hiện, các cơ quan phải làm thế nào cho thống nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân tại vùng dự án đi qua, tạo thuận lợi cho các đơn vị tham gia dự án

Ý kiến của bạn

Bình luận