An Giang: Thống nhất phương án xây cầu Tân Châu-Hồng Ngự và cầu Vàm Nao

An Giang: Thống nhất phương án xây cầu Tân Châu-Hồng Ngự và cầu Vàm Nao

Đây là hai cầu kết nối vào các khu kinh tế của tỉnh, đặc biệt là cầu Tân Châu - Hồng Ngự được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế.

Đầu tư - Hạ tầng