TP.HCM phát hiện 161 giấy phép lái xe giả

TP.HCM phát hiện 161 giấy phép lái xe giả

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Sở GTVT TP.HCM đã cấp 235.472, phát hiện 161 giấy phép lái xe giả (không thuộc Sở GTVT TP.HCM quản lý).

Giao thông 24h
Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera

Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera

Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát - đây là một trong những nội dung mới mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đưa vào Dự thảo Thông tư 12 sửa đổi về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đường bộ thời gian tới.

Giao thông 24h
TP.HCM phát hiện 413 giấy phép lái xe giả

TP.HCM phát hiện 413 giấy phép lái xe giả

Năm 2017 TP.HCM đã tổ chức cấp 619.596 GPLX và phát hiện 413 GPLX giả.

Giao thông 24h
Người dân TP.HCM có thêm điểm tiếp nhận hồ sơ giấy phép lái xe

Người dân TP.HCM có thêm điểm tiếp nhận hồ sơ giấy phép lái xe

Từ ngày 1/3/2016 Sở GTVT TP.HCM sẽ mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.

Giao thông 24h
Sát hạch viên bị thu thẻ nếu tài xế gây tai nạn nghiêm trọng

Sát hạch viên bị thu thẻ nếu tài xế gây tai nạn nghiêm trọng

Đó là một nội dung nổi bật trong Thông tư số 84/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sửa đổi một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới

Sửa đổi một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ.

Giao thông 24h