Cầu Bình Lợi hư hỏng, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư bảo hành công trình

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường sắt 14/08/2023 16:15

Đến nay, tà vẹt gỗ mặt cầu trên nhịp 5 (dàn thép L=101,5m) bị mục rất nhiều (138 thanh), có nhiều vị trí mục liên tục; vi phạm quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hiện hành và đe dọa an toàn công trình, an toàn vận tải đường sắt.

Cầu Bình Lợi hư hỏng, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư bảo hành công trình - Ảnh 1.

Cầu đường sắt Bình Lợi

Bộ GTVT vừa có vản bản yêu cầu Ban QLDA7, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình cầu Bình Lợi tại Km1719+089, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, công trình cầu Bình Lợi tại Km1719+089, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh thuộc dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT được đưa vào khai thác tạm từ ngày 14/9/2019 và chính thức bàn giao cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam quản lý, khai thác từ ngày 20/01/2022.

Đến nay, tà vẹt gỗ mặt cầu trên nhịp 5 (dàn thép L=101,5m) bị mục rất nhiều (138 thanh), có nhiều vị trí mục liên tục; vi phạm quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hiện hành và đe dọa an toàn công trình, an toàn vận tải đường sắt.

Bộ GTVT cho biết, hiện tại, công trình cầu Bình Lợi đang trong thời gian bảo hành (48 tháng) kể từ ngày 20/1/2022 bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì công trình. Theo cam kết tại biên bản bàn giao công trình hoàn thành cho đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu đường sắt Bình Lợi, đến nay, doanh nghiệp dự án chưa thay thế số tà vẹt mục hỏng, mất tác dụng thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà đầu tư, với lý do "hiện nay không có kinh phí để thực hiện thay thế tà vẹt gỗ trên cầu đường sắt Bình Lợi như theo hợp đồng đã ký".

Để đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 7, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi (doanh nghiệp dự án) khẩn trương thay thế toàn bộ tà vẹt gỗ mục, hỏng theo đề nghị của Tổng công ty ĐSVN tại Văn bản 2458 ngày 27/7/2023; thực hiện trách nhiệm bảo hành đối với công trình cầu Bình Lợi tại Km1719+089, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh theo đúng hợp đồng đã ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xử lý chậm để xảy ra sự cố công trình, mất an toàn chạy tàu.

"Yêu cầu Ban QLDA7 chỉ đạo Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi phối hợp với Công ty CP Đường sắt Sài Gòn kiểm tra, rà soát lại các hạng mục công trình cầu Bình Lợi tại Km1719+089, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh để có các giải pháp xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn công trình, an toàn chạy tàu. Trường hợp nhà đầu tư (BOT) không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo trì tài sản hình thành từ dự án BOT, nhà đầu tư có thể thuê các đơn vị khác có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc nêu trên nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 2458/ĐS-QLHT ngày 27/7/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sửa chữa, bảo dưỡng công trình cầu Bình Lợi tại Km1719+089, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT.
Ý kiến của bạn

Bình luận