Dấu ấn nhà thầu Nam Anh trên các cầu công nghệ cao

Dấu ấn nhà thầu Nam Anh trên các cầu công nghệ cao

Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh đang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống giải pháp công nghệ cho các công trình hạ tầng giao thông tại Việt Nam, đặc biệt là cá cầu vòm thép, cầu dây văng, cầu extradose, cầu dây võng,…

Đường bộ