Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, công nghệ thông minh bảo trì công trình cầu cũ

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, công nghệ thông minh bảo trì công trình cầu cũ

Nhiều kinh nghiệm hay trong lĩnh vực công nghệ bảo trì thông minh cho các công trình cầu cũ đã được chuyên gia Việt Nam, Hàn Quốc trao đổi, chia sẻ.

Diễn đàn khoa học