Chấm dứt hợp đồng nhà thầu vi phạm tiến độ trên cao tốc Bắc-Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/04/2022 17:20

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án phải kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, nhà thầu kém.


 

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh về việc quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Theo Bộ GTVT, để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng tiến độ cam kết, đặc biệt đối với 4 dự án tiến độ hoàn thành năm 2022 (Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây), Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các ban QLDA phân công lãnh đạo đơn vị thường trực tại hiện trường và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu của dự án.

"Các nhà thầu cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công các tháng tiếp theo, đảm bảo bù lại phần khối lượng chậm tiến độ; xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp tiến độ điều chỉnh. Đồng thời, các ban QLDA phải chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, chủ động nguồn vật tư, vật liệu, tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ; thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công", Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phải kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ; đồng thời đề xuất kịp thời các hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật có liên quan và hợp đồng xây lắp (cắt chuyển khối lượng, thay thế, bổ sung, chấm dứt hợp đồng).

Trong đó, đối với nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không có khả năng hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ ký kết (chủ đầu tư đã thông báo vi phạm lần 3 theo quy định của hợp đồng, nhưng nhà thầu không có chuyển biến tích cực về tiến độ), các ban QLDA xem xét báo cáo Bộ GTVT chấm dứt hợp đồng.

Phần khối lượng công việc chưa thực hiện đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành của gói thầu (khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). Đồng thời thực hiện các thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu đối với các nhà thầu bị xử lý chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Nhà thầu không hoàn thành hợp đồng (bị xử lý chấm dứt hợp đồng) sẽ được đánh giá không đáp ứng ở bước đánh giá sơ bộ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Bộ GTVT quản lý (từ 3 đến 5 năm theo Thông tư 03 ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, các ban QLDA tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu có giải pháp khắc phục ngay; xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án khác thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, các ban QLDA được giao nhiệm vụ đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm nhà thầu theo quy định.

"Giám đốc ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ GTVT và các quy định liên quan đối với dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu; chậm chễ trong việc xử lý vi phạm nhà thầu theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận