Ảnh: Mặt đường “lồi lõm, nứt toác” bên dưới đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Ảnh: Mặt đường “lồi lõm, nứt toác” bên dưới đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Sau khi tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội thi công xong, mặt đường các tuyến đường bên dưới trở nên lồi lõm và không có vạch kẻ phân làn...

Bạn đọc